Zarządzenie Nr 124/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Malanów do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie do przeprowadzenia procedury przygotowywania, wdrażania, realizacji, oraz rozliczania projektu.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: