Zarządzenie Nr 132/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy oraz rozliczania kosztów podróży pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy Malanów.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: