Zarządzenie Nr 133/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: