Zarządzenie Nr 139/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2008/2009 dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: