Zarządzenie nr 147/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 15 września 2008 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Poniżej pełna treść do pobrania