Zarządzenie nr 162/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy Malanów na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Pełna treść wraz z załącznikami do pobrania poniżej.