Zarządzenie nr 195/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Malanów na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.

Treść do pobrania poniżej