Zarządzenie nr 197/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2008 rok.