Zarządzenie Nr 26/W/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Malanowie