Zarządzenie Nr 209/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2009 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na  2009 rok.