Zarządzenie nr 214/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie.