Zarządzenie nr 215/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.