Zarządzenie nr 216/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przekazania informacji o zmianach w planach finansowych jednostek.