Zarządzenie nr 217/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi przepisami.