Zarządzenie nr 218/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia Zarządzenie nr 210/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 6 czerwca 2009 roku.