Zarządzenie nr 219/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie zmian do Zarządzenia nr 150/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 września 2008 roku w sprawie ewidencji operacji gospodarczych związanych z otrzymaniem środków w ramach projektu systemowego "Wystarczy chcieć- aktywizacja społeczno -zawodowa na terenie gmin powiatu tureckiego"