Zarządzenie nr 220/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania informacji o zmianach w planach finansowych jednostek.