Zarządzenie nr 221/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na 2009 rok.