Zarządzenie nr 222/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum.