Zarządzenie nr 223/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Malanowie oraz powołania komisji konkursowej i regulaminu przeprowadzenia w/w konkursu.