Zarządzenie nr 225/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Malanów.