Zarządzenie nr 226/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej i regulaminu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Malanowie.