Zarządzenie nr 227/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie.