Zarządzenie nr 229/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce odrębnymi przepisami na 2009 rok.