Zarządzenie nr 230/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.