Zarządzenie nr 231/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.