Zarządzenie nr 232/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie przekazania informacji o zmianach w planach finansowych jednostek.