Zarządzenie nr 233/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie planu finasowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na 2009 rok.