Zarządzenie nr 234/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania informacji o zmianach w planach finansowych jednostek.