Zarządenie nr 236/Z/2009 Wójta Gminy malanów z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" dla uczniów niepełnosprawnych w roku 2010.