Zarządzenie nr 238/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 31 sierpnia 2009 roku w prawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.