Zarządzenie nr 240/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowsko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Urządzie Gminy w Malanowie oraz powołania komisji do przeprowadzenia konkursu.