Zarządzenie nr 241/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w pomieszczeniach będących zakładami pracy dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Malanów.