Zarządzenie nr 242/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 września 2009 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2010 rok.