Zarządzenie nr 244/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 września 2009 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na 2009 rok.