Zarządzenie nr 245/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 września 2009 roku w sprawie przekazania informacji o zmianach planów finansowych jednostek.