Zarządzenie nr 246/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.