Zarządzenie nr 247/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie przekazania informacji o zmianach planów finansowych jednostek.