Zarządzenie nr 248/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.