Zarządzenie nr 249/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 października 2009 roku w sprawie przekazania informacji o zmianach w planach finansowych jednostek.