Zarządzenie nr 250/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 października 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 199/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Malanowie.