Zarządzenie nr 251/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 pażdziernika 2009 roku w sprawie przejkazania informacji o zmianach planów finansowych jednostek.