Zarządzenie nr 252/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 października 2009 roku w sprawie planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na 2009 rok.