Zarządzenie nr 253/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu gminy Malanów na rok 2010 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.