Zarządzenie nr 254/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów finansowych na 2010 rok.