ZARZĄDZENIE NR 267/Z/2009 WÓJTA GMINY MALANÓW z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.